• معرفی آشپز
  • فرم معرفی

    در صورت تمایل به همکاری با ته چین از طریق فرم روبرو آشپز مورد نظر را به ما معرفی نمائید، در اسرع وقت برای شروع یک همکاری بلند مدت با آشپز مورد نظر تماس خواهیم گرفت.